===========================================================================================
EV.Č.                                         AUTOBUS                                  miest                           Sk/km                                
===========================================================================================
PO 076 AY                                BOVA FUTURA FH DI2370            49                           32,00 + DPH zahr.             
                                                                                                                                      28,00 + DPH dom.              
===========================================================================================
PO 779 AH                                OASA HD 12 901                           47                           28,00 + DPH zahr.             
                                                                                                                                      22,00 + DPH dom.              
===========================================================================================
PO 660 AE                                OASA HD 12 901                           46                           28,00 + DPH zahr.             
                                                                                                                                      22,00 + DPH dom.              
===========================================================================================
PO 712 AE                                OASA HD 12 901                           46                           28,00 + DPH zahr.             
                                                                                                                                      22,00 + DPH dom.              
===========================================================================================
PO 297 BC                                MERCEDES BENZ                          20                           18,00 + DPH zahr.             
                                                  SPRINTER 416 CDI                   /18+2/                      16,00 + DPH dom.              
===========================================================================================
PO 939 AO                                RENAULT MASTER ND BUS         16                           14,00 + DPH zahr.             
                                                                                                    /14+2/                      12,50 + DPH dom.              
===========================================================================================
K uvedeným cenám sa započítava stojné vo výške 300,00 Sk/deň. Stojné sa ráta len v prípade, že
autobus nevykoná viac ako 200 km za deň. V prípade vážneho záujmu o vykonanie dopravy našim
autobusom Vám vypracujeme konkretnú kalkuláciu na dopravu, včítane stanoveného počtu km a
doby jazdy.