EUROVAN spol. s r.o.
Košická ulica 
P.O.BOX 270
080 01 Prešov    SLOVAKIA
tel./fax. 00421 51 7722157
tel.         00421 51 7720726
mobil     00421 903 633 344
email:eurovan@ke.telecom.sk
www.ke.telecom.sk/eurovan